Om vårt behov av rum för ceremonier

Duvan, så kallas den nybyggda religionsneutrala ceremonilokalen intill Boo kyrka i Nacka utanför Stockholm. Svenska kyrkan har tagit på sig att ordna begravningar även åt buddister, judar och ateister. Därför krävs lokaler som saknar religiös utsmyckning. Om detta skriver jag i nya numret av Ducatus, tidning utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kommer kyrkan i framtiden att erbjuda lokaler även för ickereligiösa namngivningsfester, bröllop och – firmafester?