Böcker

 

 

Jag har medverkat till närmare 20 böcker under åren, skrivit dem helt eller delvis eller varit redaktör. De har som regel gjorts på beställning av en myndighet eller organisation. Det har varit ämnen som intresserat mig, nyttiga faktaböcker som i en del fall fått stor spridning och även använts i undervisningen på universitet och högskolor.
   Här är de flesta av dem.

sociala insatsgrupper

 ”Att arbeta med sociala insatsgrupper” heter en skrift som kom från SKL våren 2018. Jag har skrivit två reportage i boken, från Södertälje och Trollhättan.

Det handlar om särskilda grupper med uppgift att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk, och få dem på rätt spår.


Boken Skapa musik tillsammans”Skapa musik tillsammans”  har jag varit redaktör för och delvis skrivit. Medförfattare som skrivit egna kapitel är tonsättare och pedagoger. Jag intervjuade Dogge Doggelito och Stockholms Saxofonkvartett om hur de jobbar med barngrupper. Boken ger konkreta tips om hur man kan inspirera barn, ungdomar och även vuxna att hitta på låtar och skapa alla sorters musik. Det handlar om gruppkomposition, men boken kan ge bra utbyte även för den ensamme musikskaparen på kammaren. Bland annat ges en hel del tips om hur metodisk improvisation kan leda till nya kompositioner.Det var från början Stim som finansierade projektet, och nu är boken utgiven på förlaget musikskolan.se  (2015)

Boken "Samhällsbyggande för klimatet" ”Samhällsbyggande för klimatet” gavs ut av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Där bidrog jag med några intervjuer om klimatsmart stadsplanering. (Läs artiklarna om Alvesta, Malmö och Umeå, och intervjuerna med Ulf Ranhagen och Bengt Holmberg.) (2011)

Boken "Magasin360"I flera år gjorde jag intervjuer med utvalda, nydisputerade doktorer i pedagogik och andra ämnen som ligger skolan nära, för omvärldsbevakaren Magasin 360. Varje år samlades reportagen i en årsbok. Utgivare: Skolporten. (2011 m fl)

Boken "Ta in musiken!"Rikskonserter drev under flera år projektet Tonspråk som syftade till att få in mer estetik i undervisningen i skolan, alltså i alla ämnen. Det blev också en liten bokserie där jag bidrog med ”Ta in musiken!” med reportage och populärt hållna faktatexter om estetiska lärprocesser. Den används som inspirationsbok för lärare och andra som arbetar i och kring skolan. Den gavs ut av Utbildningsradions förlag. (2009)

Boken "Jag fixar det!/ Klivet - från bidrag till jobb eller utbildning" Södertälje kommun drev under några år ett projekt för att stödja ungdomar som hade särskilt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, Klivet. Jag fick i uppdrag att skriva en reportagebok, och det blev ”Jag fixar det!/Klivet – från bidrag till jobb eller utbildning”. (2007)

Nationella miljömål - en lokal utmaning Sveriges kommuner och landsting, SKL, beställde skriften ”Nationella miljömål – en lokal utmaning” där jag beskriver hur ett antal kommuner jobbar för att lokalt leva upp till klimatmålen. (2007)

Boken "Våga öppna!"Våga öppna!” skrev jag tillsammans med sociologen Helene Lahti Edmark. Den handlar om föreningslokalerna i landet, som byggdes av svenskar och där människor med annan etnisk bakgrund kan ha svårt att ta sig in. Skriften gavs ut av Lunds universitet på uppdrag av regeringen. (2006)

Boken "Leda jämställt"Genusforskaren Sophia Ivarsson skrev en bok som jag hjälpte till att redigera, och komplettera med intervjuer. Den heter ”Leda jämställt/Att lägga grunden för ett jämställdhetsintegrerat ledarskap” och gavs ut av Försvarshögskolans institution för ledarskap och management. (2006)

Boken "Jämställt vägval/Studie- och yrkesvägledning med genusperspektiv" Hur ska man hjälpa arbetssökande till könsbrytande jobb, så att arbetslivet blir mer jämställt och så att både kvinnor och män får mer att välja på? Om detta handlar ”Jämställt vägval/Studie- och yrkesvägledning med genusperspektiv”. Den gavs ut av ett EU-projekt i Gävleborgs län och kom att tryckas igen och har även översatts till engelska. Den har använts som studielitteratur på universitetet. (2005)

Boken "Kunskapsbildning och organisering"Vinnova, verket för innovationsystem, lät mig och kollegerna i Arbetslivsjournalisterna skriva rapportboken om projektet ”Kunskapsbildning och organisering” som syftade till att öka förnyelse och innovation i svenska företag. (2005)

Kulturskolan i SödertäljeEtt annorlunda jobb – katalogen för kulturskolan i Södertälje! (2004)

Boken "Utvecklingsagenterna"Utvecklingsagenterna” var ett jämställdhetsprojekt som drevs av Utvecklingsrådet för den statliga sektorn. Man beställde en rapportbok som jag skrev, med intervjuer med ”agenter” inom bland annat polisen och migrationsverket. (2004)

Boken "Från kulspel till discodunk"Landstinget i Stockholm beställde två populärt skrivna folkhälsorapporter om hur barnen i södra delen av länet mår. Den första boken, ”Från kulspel till discodunk” handlade om barn på låg- och mellanstadiet. ”Gränsöverskridarna” beskrev läget för tonåringar. (2001)(2003)

Boken "Stopp!/Om trakasserier på grund av kön"En av flera böcker jag skrivit om jämställdhet, ”Stopp!/Om trakasserier på grund av kön”, som gavs ut av Utvecklingsrådet för den statliga sektorn. Det var från början en konferensdokumentation, men som byggdes ut. (2001)

Boken "Långsamt framåt marsch"Försvarsmakten höll nordisk konferens om kvinnors inträde i försvaret, och dokumentationen från dagen byggde jag ut till en rapportbok som fick namnet ”Långsamt framåt marsch”. (2003)

Boken "Ny tid. Ny man?"Den amerikanske genusforskaren Michael Kimmel var en av talarna vid en stor konferens om män, som jag dokumenterade i en bok som fick namnet ”Ny tid. Ny man?”. Den gavs ut av Utvecklingsrådet för den statliga sektorn. (2000)

Boken "Den kokta grodan/Underbemannat eller uthålligt arbetsliv?"På 90-talet skar man ner hårt på personal både i offentlig och privat sektor. Resultatet blev ibland underbemanning, vilket kan skada både människor och företag. Om detta handlar reportageboken ”Den kokta grodan/Underbemannat eller uthålligt arbetsliv?” som jag var redaktör för och även skrev ett av kapitlen i. Det var Rådet för arbetslivsforskning som finansierade boken, som gavs ut på Borea förlag. (2000)

Boken "Arbetstiden, jobben & framtiden"Mario Matteoni var redaktör för ”Arbetstiden, jobben & framtiden”, som gavs ut av Rådet för arbetslivsforskning. Boken handlade framför allt om arbetstidsförkortning. Jag bidrog med några reportage, bland annat om södertäljefamiljen Saunamäki och hur de slet med att få livspusslet att gå ihop. (1998)

Boken "Klicket"Klicket” gavs ut av Ungdomsstyrelsen och handlar om det avgörande ögonblicket när en ung kille eller tjej som har tappat sugen plötsligen hittar energin att förändra sitt liv. Jag bidrog med några av kapitlen om de idé- och utvecklingscentra som drevs runt landet och som jobbade för att stärka ungdomars egenkraft. (1998)

 Konsten att sälja”Konsten att sälja frilansjobb utan att bli utmattad” är en liten skrift jag gjorde på uppdrag av frilansfacket inom Journalistförbundet. Ladda gärna ner och läs.