För säkerhets skull

Som journalist samlar jag på mig och sparar en hel del personuppgifter. De senaste EU-reglerna för hantering av sådana uppgifter, GDPR (som ersatte personuppgiftslagen), kräver att man skyddar människors integritet mer än tidigare.

I princip omfattas inte journalistiskt arbete av de här reglerna. Men som journalist är man mån om att skydda uppgiftslämnare som vill vara anonyma. Det så kallade källskyddet (som är en del av meddelarskyddet) är faktiskt inskrivet i tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag. 

Jag sparar mejladresser, telefonnummer, foton med mera. Uppgifterna finns i mina datorer och hårddiskar, och i olika molnlager som inte nås av någon annan än mig. Jag sparar de uppgifterna så länge de är relevanta. 

I de artiklar jag publicerar på min egen hemsida finns också mer eller mindre personliga uppgifter. Hör av dig om du vill att jag ska ta bort något som gäller dig.

Mejla: roland@cox.nu