Krama en journalist!

 

JournalistÄr du medietränad? Inte?!
   Här kommer några råd till dig som vill hålla dig väl med en journalist. För det vill du väl? Att ha goda relationer med journalister är nyckeln till att skaffa sig en bra image i media.

  • Var nåbar. Journalister har deadlines, hjälp dem att få tag i dig. Kolla din mejl. Lämna meddelande. Ring tillbaka. Ge kontaktuppgifter i alla mejl.
  • Ge tid. Om du ska bli intervjuad, ha marginaler. Du kanske ska bli fotograferad också. Om det får ta tid så blir det bättre.
  • Var ärlig. Svara så rakt, sant och tydligt du kan. Gör gärna pauser och tänk efter så kan svaren bli mer koncentrerade och användbara. Ljug och skarva inte, det kan straffa sig.
  • Ge fakta. Tipsa om bra faktaunderlag och bakgrundsinfo.
  • Gilla oberoendet. Visst vill du att tidningen som du läser ska vara neutral och självständig? Respektera därför att journalisten formar texten. Om du behöver marknadsföring – kontakta en reklambyrå.
  • Skriv inte om. Om du får läsa texten/citaten innan de publiceras – vilket de flesta journalister går med på – nöj dig med att rätta sakfel. Det är journalistens text. Beskrivningen av din verklighet kanske inte stämmer med din bild, men den kan ju faktiskt vara sann. Och inte vill du väl att sådant som du själv läser i tidningen ska vara formulerat av någon annan än en journalist?
  • Du bör – eller måste. Är du politiker eller annan makthavare så hålls demokratin frisk av att du är tillgänglig. Är du forskare så står det i lagen att du ska hjälpa till, det är den så kallade tredje uppgiften: ”I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.” (Lag 2009:45)