Klarinett och internet

I Stockholms stad kan man logga in och anmäla sin telning till klarinett eller kör eller något annat inom Kulturskolan. I Solna får den som hoppar av ange varför i ett webbformulär, och ger på det sättet statistik som kan användas för förbättring av verksamheten. I Skåne finns en vikarieförmedling på nätet.

Så skaffar sig Kulturskolan moderna hjälpmedel för att administrera sig. Om detta har jag skrivit i senaste numret av kulturskolornas tidning Kultur-Smockan.

Även pedagogiken bestyckas med allt mer digitala tjänster. Facebook, någon?

Läs tidningen här!