Hur stärka kulturdriven export?

Vilka hinder finns för konstnärer, bildskapare, författare, dramatiker och andra skapande människor att komma ut på marknaden utanför Sverige? Vad behöver myndigheterna göra?

Den frågan ställdes i ett seminarium arrangerat av Tillväxtverket. Vi var flera frilansjournalister som fick förtroendet att summera samtalen som pågick i parallella spår. Här finns en pdf som rapporterar om dagen (min text från sid 9).