– Projekt kan höja kyrkan

Mattias Lindberg, Stockholms stift
Projekt kan vara ett bra sätt för kyrkan att få igång förändringar, menar Mattias Lindberg, Stockholms stift. Foto: Roland Cox

Det är tuffare för Svenska Kyrkan sedan den skildes från staten. Medlemmarna blir färre och ekonomin mer ansträngd.

Projektproffset Mattias Lindbergs mission är att få församlingarna att samverka mer och därmed klara kyrkans nya ekonomiska situation. Projekt kan vara en väg att nå större trygghet och svängrum, tycker han.

Jag intervjuade Mattias Lindberg på Stockholm stift för tidningen Ducatus.