Kyrkans business växer

Svenska kyrkans företagande ökar. I nästa nummer av tidningen Ducatus skriver jag om två församlingar som startat bolag och driver begravningsbyrå, trots irritation och kritik från biskopar och beslutande organ inom kyrkan.