När blir skrivande ett kulturämne?

Fagott. Akvarell. Drama. Dans.

Men inte skrivande.

Kulturskolorna i landet erbjuder mycket sällan författande som ämne, trots att litteratur måste vara den allra största kulturyttringen. I Göteborg tänker man annorlunda. Jag skrev om det för kulturskolornas tidning Kultur-Smockan.