Den nya Smockan

KulturSmockanJag har haft äran och förmånen att medarbeta stort i de senast numren av kulturskolornas tidning Kultur-Smockan. Jag har följt fyra konferenser om kulturskolans möjliga framtider och rapporterat i tidningen i text och foto.
Här finns artiklarna från första numret, med rapporter från Göteborg.
Och här finns det andra, som refererar konferensen i Umeå.
   I kommande nummer berättas om det som sas i Malmö och Uppsala.