Att få jobb och människor att hålla

På försommaren jobbar jag åt IF Metall som driver ett projekt för ett 30-tal företag i Stockholm. Det heter Hållbart arbete. Med stöd av EU:s socialfond ESF får människor fortbildning i yrkeskunskaper, och organisationerna ses över och vässas i samverkan mellan parterna. Jag skriver en sammanfattning av hur projektet har jobbat hittills, i en liten skrift som projektgruppen ska ha med sig till Almedalen, bland annat.