Cykelparadigmen

I Amsterdams centrala delar härskar cyklarna oinskränkt. Fort går det. Hjälm används inte, däremot mobiltelefon. Är det hit vi är på väg i Sverige? (Foto: Roland Cox)

Är cykeln på väg mot ett nytt genombrott? Det verkade så på de Trafik- och gatudagar som jag bevakade på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. Trafikplanerare från hela landet diskuterade säkerhet och hastigheter, enskilda vägar och motorleder.

Ett bestående intryck är att bilens era är på väg mot en brytpunkt. Klimatet säger nej till mer biltrafik. Köerna och folkhälsan pekar mot gående och cyklande.

Kanske är cykelns tid här på allvar?

Jag levererade allt innehåll till ett nyhetsbrev från SKL, både text och bild. Här finns det färdiga resultatet, som pdf.