Så använder brf:en Facebook

I stort sett alla bostadsrättsföreningar har skaffat hemsida. Nu upptäcker allt fler att de behöver få igång tvåvägskommunikation. Facebook används av en hel del föreningar som ett sätt att samtala med medlemmarna, visa aktuella bilder, kalla till möten och sprida en god anda i föreningen. Detta har jag skrivit om i bostadsrättstidningen Bo Bättre, senaste numret.