Camilla-Arvenberg-och-Karin

Charlotte Hall och Karin Harms-Ringdahl

Charlotte Hall, projektledare vid SBU (till vänster) och Karin Harms-Ringdahl, professor i fysioterapi, gjorde jobbet. (Foto: Roland Cox)