Arbetsklimat som är bra för ryggen

Visst finns det samband mellan arbetsklimatet och ryggont. Med en bra chef, frihet under ansvar och goda arbetsvillkor så minskar risken för besvär från bröst- och ländrygg. Det visar en massiv genomgång av all relevant forskning de senaste 30 åren. Om detta skrev jag hos Sunt Arbetsliv nyligen. Läs här…

Charlotte Hall och Karin Harms-Ringdahl
Charlotte Hall, projektledare vid SBU (till vänster) och Karin Harms-Ringdahl, professor i fysioterapi, gjorde jobbet. (Foto: Roland Cox)