Unik utredning om kulturskolorna

Slagverksmusiker
(Foto: Roland Cox)

För första gången ska staten utreda kulturskolorna i landet. Villkoren för barn som vill spela, dansa, måla eller spela teater skiljer sig drastiskt mellan olika kommuner.

I maj utsåg regeringen Monica Lindgren till utredare. Hon är professor i musikpedagogik, finns vid Göteborgs universitet. I september 2016 ska utredningen vara klar. Hon ska bland annat fundera över vilka fördelar och nackdelar det skulle medföra om man lagstiftar om kulturskolan. Idag finns en frihet, och även en stor ojämlikhet.

Om detta skriver jag i ett kommande nummer av Kulturskolan Magasin, och en nyhetsblänkare på Kulturskolerådets hemsida.