Bland svartbyggen i Umeå

Byggnadsnämnden rycker ut. En grillkiosk har börjat växa, utan bygglov. (Foto: Roland Cox)
Byggnadsnämnden rycker ut. En grillkiosk har börjat växa, utan bygglov. (Foto: Roland Cox)

Ett lite udda uppdrag kanske, men intressant: Jag blev skickad av SKL till Umeå för att studera hur byggnadsnämnden jobbar med tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det handlar om svartbyggen, farliga husprojekt och andra olämpligheter. Resultatet blev en broschyr som nu sprids bland politiker och tjänstemän i landets kommuner. Läs mitt reportage på sidan 15.