Nu digitaliseras körsverige

Körapp
Vegakören i Malmö har en helt egen app som håller ihop och stöder körjobbet.

Digitala hjälpmedel och sociala medier blir allt mer använda även i körvärlden. Det finns ett antal appar som hjälper körsångaren att öva in sin stämma själv, hemma på kammaren. Man kan lyssna på bara sin egen stämma eller mixad med andra stämmor, och samtidigt se notbilden rulla över skärmen.

Om detta skrev jag i Kyrkomusikernas Tidning.