Eric Ericson leder ännu

Anna Larsdotter Persson
Anna Larsdotter Persson leder Eric Ericson-centret på Skeppsholmen. Foto: Roland Cox

Eric Ericson förnyade svensk körsång. Han gick bort för flera år sedan men påverkar fortfarande stämsången. Dels kopieras hans sätt att göra kören till ett fullvärdigt och precist instrument, dels förvaltas hans gränsöverskridanden med nya sätt att utvidga musikupplevelsen. Nu görs saker som han aldrig skulle ha gjort – i hans anda.

Jag skrev om detta i Kyrkomusikernas Tidning, och om Eric Ericson International Choral Center på Skeppsholmen.