Ängkyrkogård_Levene

Äng

Vid Levene kyrka i Västergötland tog man bort en del häckar och klippta gräsmattor och anlade äng istället.