Leve ängen!

Äng
Vid Levene kyrka i Västergötland tog man bort en del häckar och klippta gräsmattor och anlade äng istället.

Ängarna har blivit allt färre i takt med att betande djur blivit mer ovanliga. Istället brer gräsmattorna ut sig. De måste klippas med maskin, är artfattiga och lockar inte insekter och fåglar på samma sätt. Inom begravningsväsendet funderar man allt mer på att lägga igen gräsmattor och ersätta dem med äng.

Lantbruksuniversitetet Ultuna forskar sedan några år om nya typer av ängar och ”ängsliknande ytor”. Jag skrev ett reportage för Ducatus, som ges ut av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.