Fredrik-Beskow-webb

Fredrik Beskow, Prevent

Fredrik Beskow på Prevent tog fram ett verktyg tillsammans med forskare, för att IT ska kunna införas utan att arbetsmiljön tar stryk. Foto: Roland Cox

Fredrik Beskow på Prevent tog fram ett verktyg tillsammans med forskare, för att IT ska kunna införas utan att arbetsmiljön tar stryk. Foto: Roland Cox