Konsten att införa IT som inte stressar

Fredrik Beskow, Prevent
Fredrik Beskow på Prevent tog fram ett verktyg tillsammans med forskare, för att IT ska kunna införas utan att arbetsmiljön tar stryk. Foto: Roland Cox

Datorprogram som är svåra att förstå. System som kräver att du skriver upp saker på en papperslapp för att föra in i ett annat system. System som verkar vara gjorda av tekniker, för tekniker, inte för oss vanliga användare.

Känns det igen? 

Nyligen bjöd Prevent in till ett nytt stöd på webben, gratis och öppet, som hjälper arbetsgrupper och företag att introducera IT-system på ett sätt som värnar om en vettig arbetsmiljö. Jag intervjuade Fredrik Beskow på Prevent, en partsgemensam inrättning för sund arbetsmiljö. Han tog fram ”Inför rätt IT” tillsammans med forskare.

Artikeln finns på Arbetsmiljöforskning.se som jag är med och producerar. Vi gjorde nyligen ett temanummer av vårt nyhetsbrev Användbart! som handlar om IT-stress och hur den kan åtgärdas.