kskoleutredn

Alice Bah Kuhnke Gustav Fridolin

Utredaren Monica Lindgren lämnade över betänkandet till ministrarna Bah Kuhnke och Fridolin idag. Foto: Roland Cox