En jämlik kulturskola?

Alice Bah Kuhnke Gustav Fridolin
Utredaren Monica Lindgren lämnade över betänkandet till ministrarna Bah Kuhnke och Fridolin idag. Foto: Roland Cox

Idag presenterade Kulturskoleutredningen sitt betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund”. Kulturminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin fanns på plats i Rosenbads pressrum för att berätta hur de hoppas att kulturskolan ska utvecklas. Monica Lindgrens utredning handlar bland annat om hur även barn från socialt utsatta områden ska hitta dit, hur barn vars föräldrar inte är kulturaktiva ändå ska få möjligheten och hur en hotande lärarbrist ska avvärjas.

Mer om detta ska jag berätta i Kulturskolan Magasin i november.