Skrivråd helt gratis

Goda råd har man ingen nytta av, det är därför man vill ge bort dem, har någon sagt. Så här ska du få några goda råd om att ordna en kreativ skrivsituation:

SKÖT DIG. Se till att sova gott, ät bra mat, promenera mycket. Var disciplinerad men snäll mot dig själv.

GE TID. Beräkna den tid du behöver, lägg till 25 procent. De flesta människor är tidsoptimister. Odelad tid är mer effektiv – varje gång du byter arbetsuppgift så åtgår det ”ställtid”.

VAR OSTÖRD. Stäng av mobilen och gärna trådtelefonen. Stäng dörren.

LITA PÅ DIG. Du har gjort det förr och du kommer att göra det igen. Att du vankar av och an istället för att komma igång beror på att du halvt medvetet, halvt omedvetet redan är igång med arbetet. Du har ställtid.

VAR NAIV. Låt barnet skriva. Lek och lattja utan prestationskrav. Var okritisk. Text på datorskärm går att radera. Kritikern kan få komma in senare, när det finns något att kritisera.

NJUT. När du är färdig: Gå ut i världen och berätta att du har gjort det igen, mot alla odds: ”Jag har skrivit en text! Igen! Jag är helt otrolig”!