Anders, Ahmed och Muhammed

Läraren Anders med eleverna Ahmed och Muhammed

Läraren Anders hjälper Ahmed och Muhammed att få till ett eget instrument. I ett annat klassrum i Centrumskolan i Växjö komponerar elever musiken som ska framföras. (Foto: Roland Cox)