LO och bemanningsföretagen

LO valde att gilla läget och skriva kollektivavtal med bemanningsbranschen. Det var inget man längtade efter att få in på arbetsmarknaden, men nu är systemet här för att stanna. Efter sommaren 2012 kommer en skrift om hur lokala fackklubbar kan jobba med att försvara villkoren för inhyrda från bemanningsföretag, som jag jobbat med på beställning av LO. Jag skrev den tillsammans med Eva Ekelöf som också är med i Arbetslivsjournalisterna.