Leve fikarasten!

Fredgsfika Tallhöjdens vårdcentral
Anneli Pedersen sveper in i personalrummet på Tallhöjdens vårdcentral i Södertälje. Det är hennes tur att fixa fredagsfikat. (Foto: Roland Cox)

Det finns mycket som pressar, stressar och belastar i arbetslivet. Men vad är det som håller arbetsmiljön frisk?

Till de hälsobringande faktorerna hör fikarasten. En grupp forskare i Skåne studerar just nu fredagskaffets, korridorpratets och skämtandets betydelse för att vi trots påfrestningarna oftast går till jobbet med glädje. Reportaget skrevs för Arbetsmiljöforskning.se

Här intervjuas forskarna. Och här är ett nedslag vid kaffebordet på en vårdcentral i Södertälje.