Facebook för demokrati?

Jennie-Ann Klemedsson kan numera följa sina barns förskolevardag på Facebook. Foto: Roland Cox

Kan Facebook, Twitter och andra sociala medier användas för att göra den offentliga sektorn mer tillgänglig och demokratisk?

Under några år har projektet Xovation testat detta i skarpt läge, i Karlshamn. Jag fick i uppdrag att dokumentera i text och bild i några reportage som publiceras på Xovations hemsida. Ett handlar om Korpaborgens förskola, ett annat om Räddningstjänsten och ett tredje om Biblioteket. Och här en artikel om själva projektet, Xovation.