Konsten att jobba med volontärer

Volontärer blir en bryggaMånga vill hjälpa till nu när flyktingströmmen är stark och människor är i skriande behov av stöd och hjälp. Medmänniskor strömmar till organisationer och kyrkor för att få hjälpa till som volontärer.

Men det krävs kompetens om socialt arbete och kunskaper om bland annat sekretess för att kunna jobba på ett bra sätt. Jag intervjuade Elisabeth Stenberg, diakon och veteran inom Stadsmissionen och Ersta diakoni, som har utformat program för volontärsarbete.

Intervjun finns i senaste numret av Ducatus, som ges ut av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Du kan läsa artikeln här…