Så vill kulturskolan möta flyktingbarnen

Nu rustar kulturskolan för att ta emot flyktingbarnen. Att få spela med andra kan vara ett lysande sätt att integreras i det nya hemlandet. Kulturskolerådet samlade intresserade kommuner till möte om detta, och kulturminister Alice Bah Khunke var där – tårägd.

Jag skrev i Kulturskolan Magasin, sid 17