Trång ekonomi i kommunerna

Visst finns det pengar i de offentliga skattkistorna. Men de finns på fel ställe.

Ungefär så kan man sammanfatta budskapet jag fick från Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Annika Wallenskog på SKR hoppas på tekniken. Foto: Roland Cox

Sjukvård och äldreomsorg pressas ekonomiskt de närmaste åren. Lågkonjunkturen kommer, det är obalans i demografin mellan arbetande och pensionärer, och till det kommer kostnader för de nyanlända.

Annika Wallenskog förstår om de äldre är oroade, men hon tror att det finns lösningar: Mer överföringar från staten och en satsning på digital teknik.

Läs min artikel i Här & Nu, sidan 9.