Kvinnor diskrimineras i kommunerna

Hållbart Arbetsliv 2020
Arbetslivsjournalisterna dokumenterade en konferens ordnad av Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, om ett hållbart arbetsliv.

Kvinnorna i hemtjänsten har små bilar som står kalla på en uteparkering. Männen på tekniska avdelningar har stora bilar som står värmda i ett parkeringsgarage.

Män på tekniska avdelningar är få på varje chef. Kvinnorna i hemtjänsten är många på få chefer.

Genom att kvinnor och män hålls isär på olika avdelningar så kan de behandlas olika, och så ser det ut i alltför många kommuner. Det var en sak som kom fram när jag dokumenterade konferensen om Hållbart arbetsliv 2020, arrangerat av Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Vi från Arbetslivsjournalisterna täckte hela konferensen. Utanför huvudsalen följde vi miniseminarier, jag fick lyssna på Annika Härenstam och Lena Gonäs, två av landets vassaste genus- och arbetslivsforskare.

Här finns hela rapporten.