Mer kunskap om kunskap

Hur utvecklande är egentligen skolans utvecklingssamtal? Inte så värst, om man får tro Eva Mårell-Olsson som nyligen lagt fram sin doktorsavhandling. Jag intervjuade henne för ett kommande nummer av Magasin 360. Liksom nydisputerade Klas Andersson om hans avhandling om samtalandets betydelse för lärandet.