Kvinnojobb och grå företag i fokus

Erna Zelmin-Ekenhem
Erna Zelmin-Ekenhem, GD för Arbetsmiljöverket. Foto: Roland Cox.

Arbetsmiljöverkets nya GD sen i höstas, Erna Zelmin-Ekenhem, lovar att gräva djupare i siffror som visar skriande brist på jämställdhet mellan kvinnor och män i samma kommuner. Verkets riktade inspektioner har visat att kvinnor i hemtjänsten kan ha betydligt sämre arbetsvillkor än män på tekniska avdelningar.

Jag rapporterade från ett seminarium som hon gästade, för webbtidningen Sunt arbetsliv.