Pekplatta ger koll på medicineringen

Ulrika Solstad och Maria Larsson på Enebergs äldreboende i Norrtälje
Ulrika Solstad och Maria Larsson på Enebergs äldreboende i Norrtälje jobbar numera med elektronisk medicinlista. Tryggare, tycker de. Foto: Roland Cox

I Norrtälje testar ett äldreboende medicinlistor på pekplattor. Istället för papperslistor hos de boende, där personalen skulle bocka av utdelningen, så använder de nu ”paddor”. På plattan syns ordinationerna i rader på en lista som visar klockslag och vilka boende som ska ha medicin. Det blir som ett arbetsschema som varje personal får upp när passet börjar. 

‒ Det här känns säkrare, tycker Ulrika Solstad, sjuksköterska på äldreboendet Eneberg.

Samtidigt minskar risken och oron för att någon viktig medicin inte ska ha blivit utdelad.

Jag skrev för Sunt arbetsliv.