Jesper slåss för yngre och äldre

Både yngre och äldre drabbas av diskriminering, bland annat inom politiken. Ålderism i riksdagen gör att båda de grupperna får mindre representation än de medelålders.

Jesper Lindholm, 33 år. Foto: Roland Cox

Det tycker Jesper Lindholm, 30, som driver opinion mot ålderism.

Jag intervjuade Jesper för pensionärstidningen Här & Nu, se sid 10.