Inflytande som är bra för hälsan

Aramia Östman Mats Olsson
Aramia Östman, gruppchef i hemtjänsten, möter Mats Olsson, en av de boende. Foto: Roland Cox

En arbetsgrupp som får vara med och diskutera arbetets organisering och upplägg, inköp och annat, har bättre förutsättningar att jobba hälsogivande. I Nynäshamn testar kommunen ”uppdragsdialog” på alla nivåer i organisationen, som ett sätt att placera rätt beslut på rätt ställe.

Projektet har stark forskningsanknytning och följs av Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Jag skrev för Sunt arbetsliv, två artiklar. En här. Och en här.