Hur ska vi orka jobba längre?

Samhället vill att vi jobbar längre, till 67 eller 70 eller ännu längre. Men hur ska vi orka? Och hur ska arbetsgivarna övertygas om att rekrytera och behålla äldre medarbetare?

Det finns forskning om detta. Jag har varit redaktör för det senaste numret av Användbart!, en pdf-tidning som ges ut av Arbetsmiljöforskning.se, som jag är med och driver.