Fabriken du trodde låg i Kina

Gun Tångring, Siv Dahl och Anne-Sofie Engström
Gun Tångring, Siv Dahl och Anne-Sofie Engström, kollegor på Schneider Electric Buildings utanför Stockholm, monterar elektronik. Foto: Roland Cox

Runt Stockholm finns en massa små och medelstora företag som gjuter betongelement, monterar kretskort, pressar kablage och svetsar ihop plåtskåp. Sånt som vi kanske tror har utlokaliserats till låglöneländer. Men många finns kvar. De som överlever är snabba och specialiserade.

Jag har skrivit ett par broschyrer som sammanfattar ett projekt för att stödja utvecklingen i sådana företag. Uppdragsgivare: IF Metall Stockholms län.

Broschyren jag gjorde finns här.

Föregångaren, som jag gjorde året innan, finns här.