En jämställd kyrka?

I nästa nummer av tidningen Ducatus berättar jag om hur man inom kyrkan jobbar med jämställdhet och likabehandling. Det handlar främst om den egna organisationen, där man jobbar för att få in fler människor med annat etniskt ursprung. Jämställdheten behöver öka genom att fler kvinnor kommer in på vissa områden. Det håller samtidigt på att bli ett rejält mansunderskott i andra delar av Svenska kyrkan!