Digital hjärtkoll hjälper vård och patient

Eva Öhman, hjärtsjuksköterska i Norrtälje
Eva Öhman, hjärtsjuksköterska i Norrtälje, tycker att den nya tekniken i hennes jobb har betytt bättre vård och bättre arbetsmiljö. Foto: Roland Cox

Digitaliseringen inom vården har kommit sent men ökar nu snabbt. I Norrtälje har sjukvården introducerat ett system för patienter med hjärtflimmer som gör det lättare att sköta medicineringen hemma. Vårddygnen har därmed minskat med 36 procent.

Det här skrev jag om för Sunt arbetsliv, en arbetsmiljötidning på webben.