Varför kliva upp ur sängen?

Alla människor har något som driver dem. Jag hoppas att de har det, i alla fall. De flesta borde påminna sig själva då och då om sin personliga drivkraft, skälet till att de kliver upp ur sängen på morgonen.
FörsovningDet måste finnas en lust i jobbet. För mig handlar det om att göra nytta, att få berätta om saker som jag tycker är viktiga, att få putta världen åtminstone en kvarts millimeter framåt.
   Jobbet ska vara intressant i stunden, inte om tre dagar eller fem månader. Belöningen ska ligga i själva arbetet.

Jag försöker följa den regeln.När  jag diskuterar ett nytt uppdrag med en uppdragsgivare så snackar vi tid, pengar och resurser. Samtidigt gör jag en kul-analys. Är det här ett stimulerande jobb? Om svaret är nej så tackar jag nej.
   Om svaret är ja så kör jag så det ryker.

Ta in musiken!

Ta in musiken! Så heter min senaste bok, som släpptes 2009. Den handlar om hur skolor kan arbeta kring musikprogram och gästspel. Rikskonserter, Stim och Utbildningsradion var uppdragsgivare. Boken ingår i satsningen Tonspråk.

Jag har jobbat fram en webbsajt som informerat om hur projektet fortlöpt ända fram till hösten 2011. Där finns dill exempel den här intervjun med Ulla Lind på Konstfack om estetik och lärande, och den här porträttintervjun med musikerveteranerna Sigge och Inge.

Bygga samhälle för klimatet

Hur bygger man ett klimatsmart samhälle? Om detta handlar den nätta boken ”Samhällsbyggande för klimatet” som jag jobbade med för Sveriges kommuner och landsting, SKL, 2010. Det var tillsammans med journalisterna Birgita Klepke och Kristina Matsson i vår frilansgrupp Kajak. Jag intervjuade forskare, och makthavare i några kommuner.

Ett forskarföretag visar sig

APeL FoU är ett forskarföretag som sprider lärande i arbetet och följeforskar på svenska projektarbetsplatser. Under 2010 gjorde jag om deras hemsida. Jag ledde projektet, bearbetade material för att göra det mer lättläst och begripligt, och skrev nya artiklar. Bland annat intervjuades samtliga i styrelsen. Jag jobbade tillsammans med webbdesignern Müfit Kiper.