Språkliga glidningar 4

Vart är du?

Och var ska du?

Ja, så där kan det låta nu för tiden. Frågan är om vi kanske kan klara oss utan det ena ordet. Vi har ju rationaliserat språket förr. 

Vart låter ju lite snärtigare än var. Jag röstar på vart.