Får jag läsa manus?

Ja, det får du! När jag har intervjuat någon så skickar jag alltid artikeln till den jag pratat med och är tacksam för faktakontrollen. Det gynnas vi båda av. Det som kommer ut i tidningen ska vara så korrekt som möjligt.

Jag rättar naturligtvis alla faktafel och missförstånd. Om intervjupersonen dessutom har andra förslag på tillägg så läser jag dem och använder dem om de tillför något och inte tynger texten eller gör den för lång.

Ibland kan det kännas märkligt att bli beskriven och citerad i en artikel. Det man sa spontant ser annorlunda ut i tryck. ”Kan man verkligen säga så här?” Då hoppas jag att den intervjuade uppskattar min långa yrkeserfarenhet som bland annat handlar om att berätta klart, tydligt, pedagogiskt och intressant för en bred läsekrets.