Ta in musiken!

Ta in musiken! Så heter min senaste bok, som släpptes 2009. Den handlar om hur skolor kan arbeta kring musikprogram och gästspel. Rikskonserter, Stim och Utbildningsradion var uppdragsgivare. Boken ingår i satsningen Tonspråk.

Jag har jobbat fram en webbsajt som informerat om hur projektet fortlöpt ända fram till hösten 2011. Där finns dill exempel den här intervjun med Ulla Lind på Konstfack om estetik och lärande, och den här porträttintervjun med musikerveteranerna Sigge och Inge.

Bygga samhälle för klimatet

Hur bygger man ett klimatsmart samhälle? Om detta handlar den nätta boken ”Samhällsbyggande för klimatet” som jag jobbade med för Sveriges kommuner och landsting, SKL, 2010. Det var tillsammans med journalisterna Birgita Klepke och Kristina Matsson i vår frilansgrupp Kajak. Jag intervjuade forskare, och makthavare i några kommuner.

Ett forskarföretag visar sig

APeL FoU är ett forskarföretag som sprider lärande i arbetet och följeforskar på svenska projektarbetsplatser. Under 2010 gjorde jag om deras hemsida. Jag ledde projektet, bearbetade material för att göra det mer lättläst och begripligt, och skrev nya artiklar. Bland annat intervjuades samtliga i styrelsen. Jag jobbade tillsammans med webbdesignern Müfit Kiper.