Pekplatta ger koll på medicineringen

1 mars, 2017
Ulrika Solstad och Maria Larsson på Enebergs äldreboende i Norrtälje

Ulrika Solstad och Maria Larsson på Enebergs äldreboende i Norrtälje jobbar numera med elektronisk medicinlista. Tryggare, tycker de. Foto: Roland Cox

I Norrtälje testar ett äldreboende medicinlistor på pekplattor. Istället för papperslistor hos de boende, där personalen skulle bocka av utdelningen, så använder de nu ”paddor”. På plattan syns ordinationerna i rader på en lista som visar klockslag och vilka boende som ska ha medicin. Det blir som ett arbetsschema som varje personal får upp när passet börjar. 

‒ Det här känns säkrare, tycker Ulrika Solstad, sjuksköterska på äldreboendet Eneberg.

Samtidigt minskar risken och oron för att någon viktig medicin inte ska ha blivit utdelad.

Jag skrev för Sunt arbetsliv.

 

Frågar barn om vuxnas mobila vanor

22 februari, 2017
Kristina Palm forskare KI

Kristina Palm, forskare på Karolinska institutet som vill veta hur vi hanterar den digitala gränslösheten. Foto: Roland Cox

På bussen. Vid sandlådan. I sängen. Vad tycker partnern och barnen om att du är ständigt jobbuppkopplad?

Kristina Palm, forskare på KI, vill hjälpa oss att hantera vårt gränslösa digitala liv på ett hållbart sätt. Hon undersöker vanor och attityder hos anställda vid ett par industriföretag. Hon ska även prata med de anställdas partners därhemma, och deras barn. Pillar mamma för mycket på mobilen?

Jag skrev för Sunt arbetsliv

 

Digital hjärtkoll hjälper vård och patient

8 februari, 2017
Eva Öhman, hjärtsjuksköterska i Norrtälje

Eva Öhman, hjärtsjuksköterska i Norrtälje, tycker att den nya tekniken i hennes jobb har betytt bättre vård och bättre arbetsmiljö. Foto: Roland Cox

Digitaliseringen inom vården har kommit sent men ökar nu snabbt. I Norrtälje har sjukvården introducerat ett system för patienter med hjärtflimmer som gör det lättare att sköta medicineringen hemma. Vårddygnen har därmed minskat med 36 procent.

Det här skrev jag om för Sunt arbetsliv, en arbetsmiljötidning på webben.

 

Att se jobbet med ADHD-glasögon

11 januari, 2017
Niclas Lotta Karlskoga

Niclas Karlberg kör mediciner och prover mellan vårdinrättningar i Karlskoga. Han får sin ADHD att funka, delvis tack varje jobbet som Lotta Karlsdotter Karlsson och kollegerna på Arbetsmarknadsenheten lägger ner för att upplysa kolleger och chefer. Foto: Roland Cox

ADHD måste inte vara ett hinder i jobbet, det kan till och med vara en tillgång. Allt hänger på om arbetsgivare och kolleger blir medvetna om vad som krävs för att göra arbetsmiljön anpassad. 

Föreningen Attention driver kampanjen ”ADHD på jobbet”. Jag intervjuade Maria Petersson där, och hälsade på i Karlskoga hos Niclas som har ADHD och arbetsledaren Lotta. Allt för Sunt arbetsliv. En artikel här. Och en annan här.

 

Inflytande som är bra för hälsan

22 december, 2016
Aramia Östman Mats Olsson

Aramia Östman, gruppchef i hemtjänsten, möter Mats Olsson, en av de boende. Foto: Roland Cox

En arbetsgrupp som får vara med och diskutera arbetets organisering och upplägg, inköp och annat, har bättre förutsättningar att jobba hälsogivande. I Nynäshamn testar kommunen ”uppdragsdialog” på alla nivåer i organisationen, som ett sätt att placera rätt beslut på rätt ställe.

Projektet har stark forskningsanknytning och följs av Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Jag skrev för Sunt arbetsliv, två artiklar. En här. Och en här.